preskoči na sadržaj
 

Vijeće roditelja:

1. Mihael Kukec

Zaposleničko vijeće:

2. Ana Levatić

Učiteljsko vijeće:

3. Melita Arzon

4. Ivančica Svetec (predsjednica Školskog odbora)

Predstavnici osnivača:

5. Zoran Košćak (zamjenik predsjednice Školskog odbora)

6. Manuela Pantaler Županić

7. Draženka Leljak

 

 

Priloženi dokumenti:
17. sjednica Skolskog odbora.pdf
Scan - Poziv na 18. sjednicu Skolskog odbora.pdf
19. sjednica Skolskog odbora.docx
20. sjednica Skolskog odbora.pdf
21. sjedncia Skolskog odbora.pdf
Poziv na 22. sjednicu Skolskog odbora.pdf
Poziv na 23. sjednicu Skolskog odbora.pdf
Poziv na 24. sjednicu Skolskog odbora.pdf
Scan - Zapisnik 17. sjednice.pdf
Zapisnik 18. sjednice Skolskog odbora.pdf
Zapisnik 20. sjednice Skolskog odbora.pdf
Zapisnik 21. sjednice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 22. sjednice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 23. sjednice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 24. sjednice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 25. sjednice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 26. sjednice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 27. sjednice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 28. sjednice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 29. sjednice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 30. sjednice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik s 31. sjednice Skolskog odbora.pdf
32. Sjednica Skolskog odbora.pdf
Izjava o nepostojanju sukoba interesa.pdf
Izjava o nepostojanu sukoba interesa.pdf
Poziv na 34. sjednicu Skolskog odbora.pdf
33. sjednica Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 34. sjednice Skolskog odbora.pdf
Poziv na 36. sjednicu Skolskog odbora.pdf
Poziv na 37. sjednicu Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 35. sjednice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 36. sjednice Skolskog odbora.pdf
Izjave o nepostojanju sukoba interesa.pdf
Skraceni zapisnik sa 37. sjednice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 38. sjenice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 39. sjednice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 40. sjednice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 41. sjednice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 42. sjednice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 43. sjednice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 44. sjednice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 45 sjednice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 46. sjednice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 47. sjednice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 48. sjednice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 49. sjednice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 50. sjednice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 51. sjednice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 52. sjednice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 53. sjednice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 54. sjednice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 55. sjednice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 56. sjednice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 57. sjednice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 58. sjednice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 59. sjednice Skolskog odbora.pdf
Skraceni zapisnik sa 60. sjednice Skolskog odbora.pdf

UŽINA ZA SVE (4)

UŽINA ZA SVE (3)

UŽINA ZA SVE (2)

Užina za sve

Školska prehrana


Školska shema


Play Attention


(pro)ŽIVI COVID
preskoči na navigaciju