preskoči na sadržaj
AKTI ŠKOLE 2021./22.
Priloženi dokumenti:
1. OS AII KUKULJEVICA GPiP 2021. 2022..pdf
2. OS AII KUKULJEVICA KURIKULUM 2021. 2022..pdf
3. Izvannastavne aktivnosti 2021. 2022.pdf
FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU.pdf
OBRAZLOZENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU-SKOLSKI ODBOR.pdf
ODLUKA SKOLSKOG ODBORA-FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.I 2024. GODINU.pdf
1.SAZETAK - SKOLSKI ODBOR.pdf
2. OPCI DIO - SKOLSKI ODBOR.pdf
3. POSEBNI DIO - SKOLSKI ODBOR.pdf
Protokol o postupanju u slucaju nasilja me u djecom i mladima.pdf
Protokol o postupanju u slucaju nasilja u obitelji.pdf
Protokol o postupanju u slucaju zlostavljanja i zanemarivanja djece.pdf
Protokol o postupanju u slucaju seksualnog nasilja-NN-broj-70-2018.pdf
ZAVRSNI 2021.xls
ZAVRSNI 2021-POTVRDA FINA-e.pdf
ZAVRSNI 2021-referentna stranica.pdf
ODLUKE-zavrsni 31.12.2021.-scan.pdf
BILJESKE-zavrsni 31.12.2021. scan.pdf
PLAN NABAVE 2022..pdf
PLAN NABAVE ZA 2022 +CPV.docx
Pravilnik o radu skolske kuhinje.pdf
Kucni red (procisceni tekst).pdf
4.b - online 23.9..pdf
4.a online od 15.studenog.pdf
4.a - prekid samoizolacije.pdf
3.b - samoizolacija do 22.11..pdf
6.b - online i samoizolacija.pdf
PS - preventivna samoizolacija.pdf
PS online i samoizolacija do 5.12..pdf
Odluka 4.a online od 17.1.2022..pdf
Odluka 6.a online od 17.1.2022..pdf
Odluka skolska kuhinja - prekid od 17.1.2022..pdf
Odluka 2.a -online 21.1..pdf
Odlika online 3.a.pdf
Odluka online 1.b.pdf
Odluka online 2.b.pdf
Odluka o promjeni modela izvo enja nastave.pdf
Odluka online 8.b.pdf
Odluka samoizolacija 5.b 27.1..pdf
Odluka online PS Petkovec 3.2..pdf
Odluka o promjeni modela izvo enja nastave do 04.veljace.pdf

UŽINA ZA SVE (4)

UŽINA ZA SVE (3)

UŽINA ZA SVE (2)

Užina za sve

Školska prehrana


Školska shema


Play Attention


(pro)ŽIVI COVID
preskoči na navigaciju