preskoči na sadržaj
 

ORGANIZACIJA RADA

Kad dijete stigne na rehabilitacijski proces u Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju u Varaždinskim Toplicama, njegovi roditelji popunjavaju obrazac sa svim važnim informacijama o svom djetetu, koje su nužne za Školu u bolnici: iz kojeg mjesta dolazi, koju osnovnu školu polazi, koje strane jezike uči, kako se zove njegova razrednica, sluša li nastavu vjeronauka… Nakon toga dijete upoznaje svoju učiteljicu u Školi u bolnici, koja mu poželi dobrodošlicu i nastoji što brže stupiti u kontakt s njegovom matičnom školom i razrednicom.

Na takav način njegova učiteljica u Školi u bolnici dolazi do saznanja kada je, kako i s kojim nastavnim gradivom učenik prekinuo nastavni process, te gdje bi prema planu i program s njim bilo najbolje krenuti. Ponekad se dogodi da dijete već skoro tri mjeseca nije bilo u školi i ne sjeća se zadnjeg gradiva, pa je stoga vrlo važna suradnja Škole u bolnici i matične škole učenika. Također, kad se dijete priključi našoj Školi u bolnici, učiteljica u njegovu matičnu školu šalje obavijest da je dijete stiglo, te da nastavlja s nastavnim procesom. Kad dijete završi s rehabilitacijskim procesom, u njegovu matičnu školu šalje se potvrda o sudjelovanju na nastavi te o vremenu u kojem je učenik prisustvovao nastavi. Ako je dijete duže od tri tjedna na rehabilitaciji, zadaća njegove učiteljice u Školi u bolnici je ocijeniti ga te poslati u njegovu matičnu školu izvješće o obrađenim nastavnim jedinicama i ocjenama iz svakog predmeta.

Na kraju rehabilitacijskog procesa roditelji svakog učenika ispunjavaju kratak upitnik i ocjenjuju način i organizaciju rada Škole u bolnici, te iznose svoje mišljenje o održavanju takve vrste nastave. Za uspješan i kvalitetan rad na dječjem odjelu važna je svakodnevna suradnja i komunikacija učitelja i bolničkog osoblja na dječjem rehabilitacijskom odjelu. Na dječjem odjelu su uređena tri razreda u kojima se održava nastava, sa svim potrebnim nastavnim sredstvima i materijalom, te literaturom.

UŽINA ZA SVE (4)

UŽINA ZA SVE (3)

UŽINA ZA SVE (2)

Užina za sve

Školska prehrana


Školska shema


Play Attention


(pro)ŽIVI COVID
preskoči na navigaciju