preskoči na sadržaj
 

ZNAČAJ ŠKOLE

Kad dijete stigne na dugotrajan rehabilitacijski proces ispred njega su tjedni i mjeseci prepuni umora, truda, strpljenja i hrabrosti. Škola u bolnici im olakšava provođenje dana na rehabilitaciji, komunikaciju s novom sredinom i nastavak obrazovnog procesa kojeg su u svojim matičnim školama prekinuli. Dijete na taj način počinje lakše prihvaćati rehabilitacijski proces i novonastalu situaciju.

Izbjegava se nastanak negativnih emocija, jer se dijete svaki dan druži s učiteljicom, ostalom djecom smještenom na odjelu i uključuje se u nastavni proves prema svojim mogućnostima. Na taj način se kod djeteta utječe na stvaranje pozitivne slike o sebi i svom zdravstvenom stanju. Dijete dobiva mogućnost da nastavi obrazovni proces, te i dalje zadržava i razvija već prije stečena znanja i vještine. Kad dijete završi rehabilitacijski proces, slijedi njegovo brže, jednostavnije i bezbolnije uključivanje u nastavni proces u matičnoj školi.

UŽINA ZA SVE (4)

UŽINA ZA SVE (3)

UŽINA ZA SVE (2)

Užina za sve

Školska prehrana


Školska shema


Play Attention


(pro)ŽIVI COVID
preskoči na navigaciju