preskoči na sadržaj
 

UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podataka.

Primjenjuje se od 25.5.2018. godine.

 

"Škola je sukladno članku 37. Opće uredbe o zaštiti podataka imenovala Službenika za zaštitu podataka: Igor Barlek, mag.ing.el., Zagrebačka 17, 42000 Varaždin, tel: +385 91 469 1122, e-mail: bi@biconsult.hr, u svojstvu vanjskog službenika za zaštitu podataka."

 

 

UŽINA ZA SVE (4)

UŽINA ZA SVE (3)

UŽINA ZA SVE (2)

Užina za sve

Školska prehrana


Školska shema


Play Attention


(pro)ŽIVI COVID
preskoči na navigaciju